COVID -19

X

Rekening houdende met de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID -19 te beperken, kunnen wij wel werken blijven uitvoeren.

Echter zijn hier enkel voorwaarden aan verbonden: wij kunnen enkel werken uitvoeren in nieuwbouwwoning en of verbouwingen in onbewoonde woningen/panden.

Wij mogen echter geen werken IN bewoonde woningen uitvoeren, maar mogen bv wel buitenwerken aan bewoonde woningen uitvoeren: zoals zwembaden, terrassen en/of opritten. We wensen jullie intussen een goede gezondheid toe, hou het veilig en draag goed zorg voor elkaar!

Diender

De taak van een diender bestaat uit verschillende elementen. Voor het vertrek laadt hij alle materialen die men die dag nodig heeft zoals bv isolatie. Eens ter plaatse helpt hij bij het opstellen van de pomp en de voorbereiding van de werken. Hij bedient de chape-machine en houdt toezicht op de computer-gestuurde machine.

Het takenpakket omvat eveneens:

  • Het plaatsen van zowel thermische als akoestische isolatie, PVC, bewapening, ea. de reiniging van het werkmateriaal, alsook van de vrachtwagen (zoals de chape-machine die een vast onderdeel van de vrachtwagen vormt)
  • het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften
  • het melden van bijgeluiden a/d machine het melden van olie-, water- of luchtlekken
  • het bijvullen van brandstoffen, het controleren van het oliepeil